Magyar | Deutsch | English
Kezdőlap || Vonatvárás | GYIK | Tour blog | Kiállunk!! | Háttéranyag | Dokumentum, kapcsolat || Vonalaink
Még mindig szünetel a helyi vasútvonal? Kiritkították a vonatát? Igen, mi is igényt tartunk a vasútra, a korszerűbb közlekedésre!

2007-ben és 2009-ben összesen 38 vonalon szűnt meg a személyközlekedés. 2010 során tíz vonalon indultak újra a személyvonatok és a kormányzat további 5-6 vonal reaktiválását emleget. Ez biztató volt, de még nem vagyunk túl a nehezen. Ezt mi sem bizonyította jobban, mint a 2012. április 15-én életbe léptetett járatritkítás.

A Vasúti Tour de Hongrie állásfoglalása szemben a járatritkítással, szakmai alapvetésünk – mit javasolunk helyette?

Ahol szünetelt a személyvonatok közlekedése, majd azon a színvonalon közlekedtek újra a vonatok, mely a vidéki vasútvonalak hanyatlásához járult hozzá, ott még nem nyertünk csatát. A járatritkításból is alig származik jó: főleg arra alkalmas, hogy utasokat veszítsen a vasút, hatékonysága tovább csökkenjen, hanyatlása felgyorsuljon. Akkor fellélegezhetünk, ha ütemes menetrend szerint a buszok és vonatok egyetlen rendszerként, egymásra hangolva közlekednek, ha a vidéki vasúti infrastruktúra korszerűsítése napirendre kerül és ha lassan, de biztosan javul sok megállóhely gyalázatos állapota, a vasúti járművek komfortja, egyes vasutasok és utasok hozzáállása, utazási kultúránk.
Mi alulírottak – szakmai, civil, politikai és társadalmi szervezetek, önkormányzatok, cégek és magánemberek – 2007-ben és 2009-ben sem tudtuk szó nélkül hagyni, amikor látszatintézkedés történt érdemi haladás helyett. Továbbra is kiállunk a közösségi közlekedés korszerűsítése mellett, támogatjuk a kormányzati szándékot, hogy érdemi, hosszú távú, szakmailag megalapozott közlekedéspolitikát folytassanak! Most azokat a döntéseket kell meghozni, ahol tényleges megtakarítást vagy többletbevételt lehet elérni, merni kell, rendet, rendszert teremteni, és amíg van rá módunk, akár a partikuláris érdekekkel szemben, szűkös lehetőségeinkhez mérten ésszerűsíteni, fejleszteni kell. A közösségi közlekedés ágazatában a munkahelyek leginkább úgy fognak megmaradni, ha megfordítjuk a kedvezőtlen folyamatot, majd újra egyre többen önként veszik igénybe a buszokat, vonatokat, mert a korszerűsített rendszer versenyképessé válik szemben az autóval.

Tekintettel az évtizedes elhanyagolásra, csodával határos, hogy – sok vasutas kötelezettségtudatának köszönhetően – a jelenlegi felemás színvonalon, de közlekednek a vonatok. A regionális közlekedésben most a tényleges, összehasonlítható költségek és bevételek alapján, a fenntarthatóság jegyében kell meghozni a szükséges döntéseket, figyelembe véve az egyes leamortizált vasútvonalakban rejlő lehetőségeket is. Ehhez meg kell teremteni a transzparenciát, a regionális döntési szinteket. Szükséges rendezni a történelmi adósságot, felszámolni évtizedes hanyagságokat, rossz döntéseket helyre igazítva. Ha a lehetséges utasokat megkérdezzük, kiderül, hogy sokan szívesen utaznának vonattal, ha megfelelő és életszerű lenne a szolgáltatás.

Állást foglalunk a közösségi közlekedés fejlesztése mellett, ügyelve a teljes mobilitási láncra. Támogatjuk a kormányzatot abban, hogy a szünetelő vasútvonalakon állítsák vissza és ésszerűsítsék, fejlesszék a közlekedést. További késedelem nélkül gondoskodni kell a regionális közlekedési szövetségek előkészítéséről, működtetésük és finanszírozásuk törvényi hátteréről, a fenntartható térségi közlekedés keretfeltételeiről, valamint az elhanyagolt infrastruktúra rehabilitációjáról hosszú távú, szakmailag megalapozott tervezés mentén. Busz és vonat, fővonal és mellékvonal nincs felé-alárendeltségi viszonyban, egyaránt fontosak. A közösségi közlekedés elsőbbségét indokolja környezetünk és a közúti hálózat kímélése, az évi több mint 1000 fő halálát jelentő közúti balesetek, éghajlatvédelmi kötelezettségünk, a fenyegető energiaválság, valamint az országrészek egyenletesebb fejlődése.

Kelt: Városban, vidéken, vasúton 2009. november havában (frissített 2011-es verzió)

Magánszemély, szervezet, cég? Aki egyetért, fejezze ki csatlakozási szándékát rövid e-maillel a vasut kukac kteam hu címre: név, lakhely (szakma/foglalkozás, esetleg honlap), szervezet esetén: név, honlap, képviseletre jogosult személy(ek). Köszönjük!
(A csatlakozással nem kell kifejezetten a háttéranyagot teljes egészében felvállalni. Saját nyilatkozat, dokumentum stb. linkeltethető itt!)

Ugyanez aláíró ívvel! | Csatlakozók listája a 2009-es nyilatkozattal