Magyar | Deutsch | English
Kezdőlap || Vonatvárás | GYIK | Tour blog | Kiállunk!! | Háttéranyag | Doksik, hivatkozások || Vonalaink
Vasúti járatritkítás: állásfoglalás Integrált ütemes menetrendet és közgazdaságilag optimális teljesítményt!

Tisztelt Németh Lászlóné Miniszter Asszony! Tisztelt Államtitkár Urak!

Néhány hete értesültünk arról, hogy a vasúti közszolgáltatás megrendelőjeként titokban készíttetnek elő nagymértékű járatritkítást. Több levélben és csatornán jeleztük, a várható intézkedést miért tartjuk kontraproduktívnak, a kormány által is kijelölt célkitűzésekkel ellentétesnek. Kértük, amennyiben ez a szándék fennáll, vizsgálják azt felül és hozzanak meg olyan döntéseket, melyek ténylegesen és hosszabb távon jelentős mértékű megtakarításokat eredményezhetnek, ugyanakkor nem ellentétesek a lakosság érdekeivel, a nemzetgazdasági, környezet- és éghajlatvédelmi célokkal.

Azóta a szándék megerősítést nyert. Ha nem is váratlanul ért minket, viszont az indoklás előtt értetetlenül állunk. Ugyanarról a vasútról, ugyanarról a tervezett intézkedésről beszélünk-e? Hatékonyságot, összehangolást, forráskímélést, párhuzamosságok kiszűrését, közpénzek hatékony felhasználását emlegetnek. A célokat illetően messzemenően egyetértünk Önökkel, megértést tanúsítunk korántsem könnyű helyzetük iránt. Egyet nem látunk: Önök mit remélnek a járatritkítástól, tekintettel a közgazdaság és a vasútközlekedés törvényszerűségeire, illetve adottságaira? Honnan, mi alapján várnak milliárdos nagyságrendű megtakarítást egy olyan intézkedéstől, mely a nemzetközi és hazai tapasztalat alapján már középtávon a kitűzött célokkal ellentétes hatást fejtene ki? Melyek a folyamat következő lépései?

Tisztelt Döntéshozók!

Építő jellegű párbeszédben vagyunk érdekeltek, kerülve a mellébeszélést, a költségvetési ábrándozást. Lehet, hogy még nem látjuk tisztán a helyzetet. Jelenlegi ismereteink alapján az érintett utasok és a lakosság képviseletében azt javasolunk tisztelettel, hogy mindannyiunk jól felfogott érdekében álljanak el a járatritkítási tervtől. Nem kompromisszumért, nem néhány vonat megtartása érdekében szeretnénk lobbizni. Egy össztársadalmi és szakmai-politikai összefogásért állunk síkra: haladéktalanul történhessenek meg azok a lépések, melyek által a vasút fixköltségein faraghatunk és hatékonyságnövelést remélhetünk a teljes közlekedési ágazat számára.

A vidéki közlekedés korszerűsítését és a busz-vasút integrációt meg kell oldani, akár a BKV ügyét. Világos elvárásként szükséges előírni a menetrendek és járatszerkezetek egymásra hangolását és ütemesítését. Meggyőződésünk, hogy ennek sikere a meglevő és várható utasok körében a vasúti teherszállítás helyzetbe hozásával együtt meg fogja alapozni a vasúti infrastruktúra oly szükséges rehabilitációját és korszerűsítését. Kérjük, vegyék figyelembe az évszázados szakmai tapasztalat tanulságait. Amennyiben a kormányzat jól informált és mérlegelt döntései, valamint a megfelelő szabályozási és munkakörnyezet által lehetővé teszik a bizonyított hazai szakembereknek, hogy végezzék ebbéli feladataikat: megvalósítható az autós közlekedéssel versenyképes közösségi közlekedés, mely költséghatékonysága által az aktuális súlyos költségvetési kötöttségeknek is meg tud felelni.

Tisztelt Döntéshozók és Döntéselőkészítők!

Tisztelettel javasoljuk, fontolják meg az állásfoglalás függelékeként csatolt szakmai alapvetést, valamint a térségi közösségi közlekedéssel kapcsolatos háttéranyagainkat.

Városban, vidéken, vasúton - 2012. március 20.

Szakmai alapvetés: mit ajánlunk járatritkítás helyett?
Ajánlott háttéranyagok